Missie en doelstelling

Missie


Het Bakkerijmuseum het als missie om 'het lekkerste museum voor iedereen te zijn'. Dit valt uiteen in de volgende deelgebieden:

  • Schatbewaarder zijn van het bakkersambacht. Een ambacht met bijzondere kennis, unieke vaardigheden en typisch Nederlandse culinaire tradities.

  • Een gastvrij museum zijn waar jong en oud, met de inzet van alle vijf zintuigen, de wereld van brood, koek en banket gaan ontdekken.

  • Een museum zijn over het bijzondere van het alledaagse. Waar je je handen uit de mouwen mag steken om zo te ervaren hoeveel vakkennis en aandacht er nodig is om een lekker bakkers product te maken.

  • Drempelloos te zijn, zowel in het gebouw als in het verhaal. Waardoor het letterlijk een feest der herkenning wordt voor alle bezoekers.

Doelstelling

Het collectioneren, beheren en presenteren van het cultuurhistorisch erfgoed dat behoort tot de thematiek van het leven en het werk van de bakker. Dit bestaat uit objecten en kennis van de banketbakkerij uit Nederland en in het bijzonder Westfriesland (NH).

Hiertoe wordt een actief  beleid ten aanzien van alle in de ICOM-definitie genoemde aspecten gevoerd. Waar sprake is van een tegenstrijdigheid van belangen ten aanzien van presenta­tie en beheer zal de beheerstaak prioriteit krijgen.