Privacybeleid

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een dienst van Stichting Bakkerijmuseum ‘De oude Bakkerij’, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt om onze dienst(en) aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door het Bakkerijmuseum worden gebruikt om u te informeren over producten en andere diensten van het museum. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. U kunt het ontvangen van mailing ten allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door het Bakkerijmuseum.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing. Het Bakkerijmuseum geeft geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat het Bakkerijmuseum derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten, zoals het mede organiseren van evenementen. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als het Bakkerijmuseum dat doet.

U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via info@deoudebakkerij.nl

Foto- en filmmateriaal

In het Bakkerijmuseum mogen foto’s en filmopnames door de bezoekers gemaakt worden, uitsluiten voor privé doeleinden. Wanneer deze voor professioneel gebruik bestemd zijn, dient u hiervoor toestemming te vragen aan de directie.

Medewerkers van het Bakkerijmuseum kunnen tijdens uw bezoek foto’s en filmopnames binnen het Bakkerijmuseum maken voor promotiedoeleinden. Door een bezoek te brengen aan het museum gaat u hier automatisch mee akkoord. Uiteraard zal wel geprobeerd worden hiervan op dat moment melding te maken aan de betreffende persoon.

Bewaartermijn

Het Bakkerijmuseum bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Voor het Bakkerijmuseum is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De verwerking van uw persoonsgegevens erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.