Bestuur

Het bestuur van de Stichting Bakkerijmuseum ‘De oude bakkerij’ bestaat uit de volgende personen:

Dhr. J.T. Hoekema, Voorzitter

Dhr. J.P.M. Botman, Secretaris /penningmeester

Mw. H.R. de Jonge-Blijstra, Bestuurslid

Mw. H.M. Spil, Bestuurslid

Dhr. F.D. Doornberg, Bestuurslid

 

Beloningsbeleid

Stichting Bakkerijmuseum ‘De oude Bakkerij’ werkt met een onbezoldigd bestuur. De directie legt verantwoording af aan dit bestuur. Er wordt gewerkt volgens de Governance Code Cultuur.

Ambassadeur

Culinair publiciste en tv-persoonlijkheid Janny van der Heijden is ambassadeur van het Bakkerijmuseum.

Janny van der Heijden Bakkerijmuseum