Bestuur

Het bestuur van de Stichting Bakkerijmuseum ‘De oude bakkerij’ bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. J.T. Hoekema, Voorzitter

  • Dhr. J.P.M. Botman, Secretaris /penningmeester

  • Mw. L. Tacx, Bestuurslid

  • Mw. H.M. Spil, Bestuurslid

  • Mw. N. Huijsman, Bestuurslid

Beloningsbeleid

Stichting Bakkerijmuseum ‘De oude Bakkerij’ werkt met een onbezoldigd bestuur. De directie legt verantwoording af aan dit bestuur. Er wordt gewerkt volgens de Governance Code Cultuur.

Code Diversiteit & Inclusie

Stichting Bakkerijmuseum ‘De oude Bakkerij’ onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie. Dit is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector.

Meer over de toepassing van de Codes is te vinden op:

Codes Bakkerijmuseum Medemblik

Ambassadeur

Culinair publiciste en tv-persoonlijkheid Janny van der Heijden is ambassadeur van het Bakkerijmuseum.

Janny van der Heijden Bakkerijmuseum