Bestuur

Het bestuur van de Stichting Bakkerijmuseum ‘De oude bakkerij’ bestaat uit de volgende personen:

Dhr. J.T. Hoekema, Voorzitter

Dhr. J.P.M. Botman, Secretaris /penningmeester

Mw. L. Tacx, Bestuurslid

Mw. H.M. Spil, Bestuurslid

Mw. N. Huijsman, Bestuurslid

 

Beloningsbeleid

Stichting Bakkerijmuseum ‘De oude Bakkerij’ werkt met een onbezoldigd bestuur. De directie legt verantwoording af aan dit bestuur. Er wordt gewerkt volgens de Governance Code Cultuur.

Code Diversiteit & Inclusie

Stichting Bakkerijmuseum ‘De oude Bakkerij’ onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie. Dit is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector.

Meer over de toepassing van de Codes is te vinden op:

Ambassadeur

Culinair publiciste en tv-persoonlijkheid Janny van der Heijden is ambassadeur van het Bakkerijmuseum.

Janny van der Heijden Bakkerijmuseum