Beleidsplan en Jaarverslag

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

De kernwaarden van het Bakkerijmuseum zijn:

  • Het levendige, gezellige en zintuiglijke karakter van het museum

  • De unieke collectie van bakkersmaterialen en –kennis

In het beleid voor de komende jaren worden handhaving en uitbouw van deze kernwaarden als uitgangspunt genomen. Dit komt met name tot uiting in de werking van de marktinstrumenten personeel, prijs en promotie. De collectie, demonstraties en kennis dienen momenteel als basis voor een belevingsmuseum waarbij alle zintuigen worden aangesproken. Daarnaast streeft het bestuur en directie ernaar om in de hoedanigheid van een toeristisch recreatief anker een bovenregionaal en zelfs landelijk belang te dienen ten einde meer financiële middelen te kunnen genereren.

Jaarverslag

Lees meer over de functies van het Bakkerijmuseum, alsmede de gerealiseerde activiteiten en financiële verantwoording van het afgelopen jaar in het actuele jaarverslag.

Opvragen jaarverslag