Coronamaatregelen Bakkerijmuseum2020-07-02T10:37:55+00:00

Het Bakkerijmuseum dient zich te houden aan het ‘museumprotocol van de Museumvereniging voor een veilige en verantwoorde heropening van musea’. De richtlijnen van het RIVM vormen de basis van het protocol en worden strikt nageleefd. Veiligheid van bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en leveranciers staat hierin centraal.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen:
• Kom alleen, of met meerdere personen die tot hetzelfde huishouden behoren
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en/of koorts
• Betaal met PIN of contactloos
• Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van het museum
• Houd je aan de hygiënerichtlijnen van het RIVM
• Vermijd het openbaar vervoer voor zover dat mogelijk is, parkeren is goed mogelijk nabij het Bakkerijmuseum

Hygiënerichtlijnen van het RIVM:

• Was regelmatig je handen met zeep en water
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
• Schud geen handen
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis!
• Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf thuis, en dat is ook van toepassing op huisgenoten.

Het museum behoudt zich het recht voor om bezoekers, leveranciers of medewerkers toegang tot het bedrijf te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand. Bezoekers die zich niet aan dit protocol houden worden verzocht hun bezoek te beëindigen.